Barneveld
Natuur in de Buurt
Op
zaterdag04mei201900:00

24 uur vogels kijken

in de gemeente Barneveld

Vrijdag 3 mei heeft de fanatieke kern van de vogelwerkgroep voor de 4e keer een BigDay gedaan. Het concept is om op één dag zoveel mogelijk vogelsoorten te zien.

De BigDay is ontstaan uit de vraag: 'Wat zit er eigenlijk in onze eigen gemeente?'. Dat blijkt best wat te zijn. Gemiddeld hebben we rond de 100 vogelsoorten.

Deze jaargang begon erg goed. We zijn van start gegaan bij de Kallenbroekerweg. Het precies om 0.00 al raak met een roepende bosuil. Daarna de nachtelijke geluiden van meerkoet, waterhoen en steenuil. Vervolgens kregen we nog een erg leuke verrassing. Toen we de auto uit stapte met z'n vijven hoorden we de roep van een regenwulp! Een erg schaarse vogel in deze regio, en dus erg leuk om te horen!

De nachtzwaluw op het Kootwijkse Veld was óf niet aanwezig, óf hield z'n snavel vanwege de toch wel koude omstandigheden voor deze soort. Nachtzwaluwen laten hun kenmerkende ratelzang vooral in zwoelere nachten horen. Het gebied was verder erg stil (op de constante geluiden van treinen en auto's na). Toch was het zeker niet voor niets, want we hoorden jonge ransuilen! Een soort die we nog nooit hadden op onze BigDay's.

Doordat de wind niet gunstig was en het vrij koud was, was er vrijwel geen trek. Hierdoor hebben we vooral broedvogels gezien. Het was soms echt werken en meters maken om de soorten bij elkaar te sprokkelen. Extra leuk is het dan om een soort te vinden, of om een toevalstreffer te hebben.

Het was weer een erg geslaagde dag, met uiteindelijk 95 soorten. Als we iets meer mazzel en meer trek hadden gehad was 100 soorten zeker mogelijk geweest.

Leukste vondsten:
Regenwulp, nachtegaal, ransuil, pontische meeuw

Grootste missers:
Vuurgoudhaan, goudvink, grutto, nachtzwaluw

 1. Grauwe Gans
 2. Knobbelzwaan
 3. Krakeend
 4. Wilde Eend
 5. Kuifeend
 6. Dodaars
 7. Fuut
 8. Ooievaar
 9. Blauwe Reiger
 10. Aalscholver
 11. Slechtvalk
 12. Sperwer
 13. Havik
 14. Buizerd
 15. Waterhoen
 16. Meerkoet
 17. Scholekster
 18. Kievit
 19. Kleine Plevier
 20. Regenwulp
 21. Oeverloper
 22. Tureluur
 23. Kokmeeuw
 24. Zilvermeeuw
 25. Pontische Meeuw
 26. Kleine Mantelmeeuw
 27. Holenduif
 28. Houtduif
 29. Turkse Tortel
 30. Koekoek
 31. Kerkuil
 32. Bosuil
 33. Steenuil
 34. Ransuil
 35. Gierzwaluw
 36. IJsvogel
 37. Grote Bonte Specht
 38. Zwarte Specht
 39. Groene Specht
 40. Torenvalk
 41. Gaai
 42. Ekster
 43. Kauw
 44. Roek
 45. Zwarte Kraai
 46. Raaf
 47. Zwarte Mees
 48. Kuifmees
 49. Glanskop
 50. Matkop
 51. Pimpelmees
 52. Koolmees
 53. Boomleeuwerik
 54. Veldleeuwerik
 55. Oeverzwaluw
 56. Boerenzwaluw
 57. Huiszwaluw
 58. Staartmees
 59. Fluiter
 60. Fitis
 61. Tjiftjaf
 62. Kleine Karekiet
 63. Zwartkop
 64. Tuinfluiter
 65. Grasmus
 66. Goudhaan
 67. Winterkoning
 68. Boomklever
 69. Boomkruiper
 70. Spreeuw
 71. Merel
 72. Zanglijster
 73. Grote Lijster
 74. Grauwe Vliegenvanger
 75. Roodborst
 76. Nachtegaal
 77. Bonte Vliegenvanger
 78. Zwarte Roodstaart
 79. Gekraagde Roodstaart
 80. Roodborsttapuit
 81. Tapuit
 82. Huismus
 83. Ringmus
 84. Heggenmus
 85. Gele Kwikstaart
 86. Witte Kwikstaart
 87. Graspieper
 88. Boompieper
 89. Vink
 90. Appelvink
 91. Groenling
 92. Kneu
 93. Putter
 94. Geelgors
 95. Rietgors

 

Algemene informatie

maandag 29 april 2019 - 22:45