2091-06-15 Verslag De Strang Renkum

Aanwezig: Hans, Wim, Arie, Klaasje en Marja.

De Strang - Renkum - KnolribzaadDe Strang Renkum 2 ringslang

In verband met de regen besluiten we de inventarisatie naar de middag te zetten.

Om 12.45 uur vertrekken we naar het gebied, waar we om 13.20 arriveren. Op de parkeer-plaats worden al direct heel wat soorten genoteerd; de meest opvallende zijn Duits viltkruid en de Gele morgenster. Vijfvingerkruid is in het hele gebied veel aanwezig.

Bij de afscheiding naar het water wordt het Heelblaadje gevonden. Bij het water staan planten van de natte gebieden, o.a. Penningkruid, Watermunt, Gewone waterbies, Wolfspoot, Zwart tandzaad. Verder het gebied in wordt er een exemplaar Veldgerst gevonden en zien we Getande weegbree. Bij het volgende natte gebied noteren we o.a. Echte valeriaan, Grote Egelskop en Watermuur. De meest spectaculaire plant die we vandaag zien is Knolribzaad. De vorige keer dat we er waren stonden er 3 uitgebloeide planten langs de afscheiding, nu staan er honderden, zo niet meer dan duizend exemplaren. Bij de rivier, de Neder-Rijn besluiten we naar links te gaan (vorige keer zijn we naar rechts gegaan. Opvallende planten zijn o.a. Kruisdistel, Cipreswolfsmelk, Groot streepzaad, Wilde bertram, Late stekelnoot en Zilte rus. Stijf barbarakruid wordt nog onderzocht. Bij een poel wordt nog Zwanenbloem en Poelruit gevonden en zien we een Ringslang (177391-441830). Ook een zegge wordt nog nader onderzocht. Arie geeft door dat het de Gewone bermzegge is. Aan de oever van de rivier worden Welriekende ganzevoet en Liggende ganzerik gevonden. Behalve de Zachte ooievaarsbek, Kleine Ooievaarsbek en de Slipbladige ooievaarsbek wordt ook de Fijne ooievaarsbek gevonden. Als we haast terug zijn bij de parkeerplaats wordt nog een boom onderzocht, volgens Arie is het de Kroosjespruim (ook Wilde pruim of Mirabel genoemd). Om kwart voor vijf rijden we terug naar Barneveld. Moet nog vermeld worden dat we met de hulp van Arie meer dan 20 grassen hebben genoteerd (zie plantenlijst). Verder zagen we nog de volgende vlinders; Kleine vos en Distelvlinder. We hebben meer dan 150 soorten genoteerd.

 

Marja