2019-07-05 Arkemheen SBB

Aanwezig: Nico, Wim, Hans, Jannie, Eduard en Marja

20190705 Moeraskartelblad
Om kwart voor twee zijn we in het gebied van Staatsbosbeheer. We lopen over het pad en gaan vandaar regelmatig links en rechts het gebied in. Langs het pad vinden we de algemenere soorten. Een aantal grassen worden onderzocht. We noteren o.a. Veelstengelige waterbies, Beemdlangbloem, Ruwe bies, Tweerijige zegge, Oeverzegge, Zwarte zegge en Valse voszegge. We noteren de eerste Schorrenzoutgras. Later dachten we ook Moerszoutgras te vinden. Maar Hans heeft het later nog eens onderzocht met de Heukels’ en de Oecologische flora. Hij kwam tot de conclusie dat alle zoutgras die we gezien hebben allemaal Schorrenzoutgras was. Jammer! 
Veldrus komt overal in het gebied veel voor. Ook Pijptorkruid zien we veel, evenals Egelboterbloem en Blaartrekkende boterbloem. Als we ons nog een keer een weg door het Riet hebben gebaand vinden we nog enkele exemplaren Schorrenzoutgras en heel veel Moeraskartelblad. Ook noteren we nog Gewone dotterbloem en Moerasspirea. 
Tenslotte vinden we een jong blad van Poelruit en een uitgebloeide Echte koekoeksbloem.  Om even over vieren verlaten we het gebied en lopen over de dijk terug naar de auto’s.

We hebben ruim meer dan 90 soorten planten gevonden.

Marja