2019-05-24 Verslag Noorderheide

Aanwezig; Lenie, Jannie, Nico, Wim, Hans
Voornamelijk gelegen in 184-479 en 184-480, tevens deels 183-479 van waar uit we vanaf zuidwesten zijn gestart. Groot heidegebied met enkele vennen en wat aangelegde waterwerken uit de tijd dat het nog een landgoed was. 
Bij de entree een massagraf van omgezaagde Dennen, uitdagend tot klimpartijen gestapeld edoch voorzien van verboden te klimmen-bordjes (adrenaline blijkt niet meer van deze tijd).

Struikheide domineert met hier en daar Pilzegge, in mindere mate Dopheide met lokaal Blauwe zegge. De locaties en samenstel van bomen doet historische aanplant vermoeden (Witte paardenkastanje, Robinia, Amandelwilg, e.a.). Tot verrassing ook nog Kraaiheide in noordelijker deel. Klassiekers van droge zandbodem passeren de revue; Zandhoornbloem, Zandzegge, Gewone zandmuur, Vroege haver, Klein tasjeskruid, Fijn schapengras.
Gedurende de tocht treffen we verrassend leuke insecten; veel Groentjes (vlinder dus), Kleine vuurvlinders, ’n ondanks goede camouflage door Lenie ontdekte Dennenpijlstaart, vele kevertjes en kevers w.o. Grote ribbelboktor. (foto’s Wim).

Vennen geven hoop en afwisseling echter de soortendiversiteit is er vrij beperkt. Ruim aanwezig is Snavelzegge (dubbelganger van Blaaszegge); stengel is stomp driekantig met blauwige bladen. (Bij de Blaaszegge is dat scherp driekantig met grasgroene bladeren). Verder aldaar o.a. Zompzegge en Zwarte zegge. Nico weet een betonnen “goot” terug te vinden welk een verbinding geeft tussen de diverse poelen en watertjes (relicten uit de landgoed-periode). We volgen dit pseudo-Romeinse fenomeen gedurende enkele honderden meters, wandelend door de goot, als heuse ontdekkingsreizigers. E.e.a. leidt tot een reeks ruderale soorten (=ruigtekruiden), (zie daarvoor de lijst van Wim). Tevens langs de goot veel Hondsviooltjes, Tijmereprijs e.a. De klapper van de dag, wederom naast de geinige goot; enkele exemplaren Gaspeldoorn (RL Kwetsbaar… maar zo voelt ie niet). Veel van de aangelegde “water”-partijtjes waren overigens gortdroog met weinig groene vrienden.

Al met al ondanks een vegetatief soortenarm hoofdbiotoop nog 96 soorten.

Hans