Vlindergroep

De leden van de Vlindergroep inventariseren op meerdere routes de dagvlinders. In mindere mate ook de libellen, waarvan op 1 route een bijzondere en wel de Gewone bronlibel. Tevens is een lid actief met de nachtvlinders.

De gegevens van de inventarisaties worden gemeld aan de Landelijke Vlinderstichting en ook doorgegevens via de landelijke databases.

Ook de beheerders van de verscheidene routes ontvangen deze gegevens.

Jaarlijks bezoeken de leden een vlinderrijk gebied buiten onze eigen gemeente.