Vertrouwenspersoon

In deze tijd waar in de media veel aandacht uitgaat naar ongewenst gedrag, kunnen wij als IVN ons niet afwenden van de mogelijke risico’s die ook wij lopen.

Taakomschrijving van de vertrouwenspersoon:

Hij/zij vormt het meldpunt voor ongewenst gedrag.
Alle klachten/opmerkingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Er wordt actie ondernomen na toestemming van de melder.

et beleid en de procedures ten aanzien van de vertrouwenspersoon worden door het bestuur voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

IVN Baarlo-Maasbree zal zich houden aan de richtlijnen van IVN-Nederland met betrekking tot het instellen van een vertrouwenspersoon.
Het bestuur kent de risico’s en de mogelijk risico’s in de afdeling en zal daaraan de juiste aandacht besteden.

Tijdens de ALV van dinsdag 19 maart 2019 hebben de leden uitleg over de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon gekregen. De vertrouwenspersoon zal indien gewenst een opleiding volgen om zijn/haar taak goed te kunnen uitvoeren en eventueel nadere uitleg geven in de werkgroepen.

Onze vertrouwenspersonen zijn:
mevrouw Anne-Mieke van Deynen en de heer Frans Kesselmans