Privacy Statement IVN Baarlo-Maasbree

In het Privacy Statement van IVN Baarlo-Maasbree is beschreven hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Dit n.a.v. de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Met welk doel worden de persoonsgegevens van de leden van
  IVN Baarlo- Maasbree bewaard?
Wanneer u lid of donateur wordt van IVN Baarlo-Maasbree worden uw persoonsgegevens vastgelegd. We gebruiken uw gegevens om:
- Onze leden 1 keer per jaar de factuur contributie digitaal toe te sturen.
- Onze leden digitaal het ledenblad toe te sturen.
- Onze leden digitaal te informeren omtrent interessante lezingen en
  cursussen.
- Onze leden digitaal te informeren over het jaarprogramma van IVN Baarlo-
  Maasbree.
- Onze leden enkele keren per jaar relevante informatie over de
  tuinvogeltelling en eventueel andere projecten in de vorm van een folder    
  thuis te bezorgen.
- Om enkele leden die niet in het bezit zijn van e-mail, het ledenblad
  thuis te bezorgen.
- Om de leden van de werkgroepen te informeren over activiteiten.
- Om de kopij voor het ledenblad, die verzameld wordt door de secretaris
  door te sturen naar de redactie.

2. Wie is binnen IVN Baarlo-Maasbree verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens?
Binnen de afdeling is de secretaris/penningmeester mevrouw Els van Knippenberg verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Alleen zij heeft hier inzage in, de persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

3. Welke persoonsgegevens worden bewaard?
Het betreft een Excel bestand met daarin naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de leden. Dit bestand wordt opgeslagen in een map op de pc. Er worden geen persoonsgegevens in de Cloud bewaard en er is geen back-up van het bestand, er worden geen kopieën gemaakt of verspreid. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.

4. Welke maatregelen zijn er genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien?
- De persoonsgegevens zijn alleen in te zien door de penningmeester, die
  deze op een beschermde pc bewaard.
- Ook het hotmailaccount van de afdeling IVN Baarlo-Maasbree kan slechts
  door één persoon worden ingezien.
- De secretaris/penningmeester is aangewezen als zijnde verantwoordelijk
  voor de gegevensbescherming van de afdeling Baarlo-Maasbree.
- IVN-landelijk is de enige externe partij die de persoonsgegevens hebben
  opgeslagen in de landelijke ledenadministratie Procurios. Er is een Privacy
  statement opgesteld door IVN.
- Er is een procedure opgesteld voor het melden van datalekken.

5. Hoe worden de huidige en de toekomstige leden geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?
Toekomstige leden vullen een aanmeldformulier in dat ze tevens ondertekenen. Op dit formulier zal gewezen worden op ons privacy beleidsplan en op de procedure voor het melden van datalekken. Beide documenten worden op onze website geplaatst, zodat ook de huidige leden hiervan kennis kunnen nemen.

6. Wat is er geregeld voor leden en relaties om hun eigen persoonsgegevens in te zien?
Onze leden kunnen altijd contact opnemen met de secretaris/penningmeester van IVN Baarlo-Maasbree om hun persoonsgegevens op te vragen, dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar: IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com Om de gegevens op te vragen die IVN-landelijk binnen de ledenadministratie Procurios heeft opgeslagen kan men contact opnemen met de servicedesk van IVN via het e-mailadres: info@ivn.nl

Procedure voor het melden van datalekken

Privacy Statement IVN