Overlast van vleermuizen

Elk voorjaar en elke zomer zijn er mensen die ontdekken dat er vleermuizen in hun huis zitten. In elk dorp is wel een vleermuiskolonie te vinden. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) heeft een netwerk van gemeentelijke meldpunten en vleermuiswerkers ingesteld die mensen met problemen met vleermuizen helpen.

Als u overlast van vleermuizen ondervindt of verzwakte vleermuizen in huis of tuin vindt, kunt u contact opnemen met het gemeentelijke meldpunt. Zij leggen contact met een vleermuiswerker die op gepaste termijn aan huis komt om de melding af te handelen. Zo nodig nog dezelfde dag. Samen met de melder wordt de toestand bekeken. Om goed te kunnen handelen is het nodig dat wordt vastgesteld welke soort vleermuis voor de overlast zorgt. Vervolgens wordt naar een oplossing gezocht die voor de melder en voor de vleermuizen acceptabel is.

Vleermuizen zijn bedreigde en beschermde dieren die bovendien zeer nuttig zijn. Ze mogen dus niet zonder meer verstoord worden. Dit is bij deskundig optreden ook niet nodig. Een bezoek van een vleermuiswerker is overigens gratis.

Indien u geen overlast van de vleermuizen ondervindt maar wel een kolonie in huis heeft, of als u weet waar een kolonie huist, verzoeken wij u dit ook door te geven aan de vleermuismedewerker in verband met de registratie van de vleermuizen.

In de gemeente Peel en Maas kunt u contact opnemen met vleermuismedewerker Frans Verdonschot,
telefoon 077 3079579 of 0652041191.
Aan de huisbezoeken zijn voor de melder geen kosten verbonden. Vleermuizen maken overigens geen nesten en slepen ook geen nestmateriaal naar binnen. Ze hangen slechts in een spouwmuur of achter het dakbeschot waar ze gebruik maken van de beschutting, rust en warmte. Als insecteneters knagen ze ook niet aan hout. Kortom, er zijn ook mensen die er trots op zijn dat deze kwetsbare en daardoor beschermde dieren tijdelijk hun woning uitgekozen hebben.

Kijk voor meer informatie op de website: www.vleermuis.net