Baarlo-Maasbree
Natuur in de Buurt
zondag17jan2021

Nationale Tuinvogeltelling 2021

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Uw vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:

Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon.  
Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.*
Kijk op www.tuinvogeltelling.nl voor meer informatie!