Baarlo-Maasbree
IVN
woensdag20mrt2019

Kort verslag Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 19 maart vond de Algemene Ledenvergadering van IVN Baarlo-Maasbree plaats. Na een woord van welkom aan de aanwezige leden, werd er een moment stil gestaan bij het overlijden van Gerda van de Schoor.
Daarna begon het officiële gedeelte van de vergadering en werden de notulen van de ledenvergadering van 14 maart 2018 goedgekeurd.
In het jaarverslag werd teruggeblikt op de activiteiten van 2018, hieruit blijkt dat de opkomst bij de activiteiten tot tevredenheid stemt,  het ledenaantal laat een lichte daling zien.
Vervolgens kwam het financieel verslag over 2018 met de conclusie van de kascommissie aan de orde en werd er decharge verleend aan het bestuur voor de cijfers van 2018. De uitgebreide notulen van de Algemene Ledenvergadering kunt u vinden op onze website: www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree.

WittseeTijdens de vergadering werd ook de winnaar bekend gemaakt van de fotowedstrijd: "Ut Greunste Plaetje". Met een fantastische foto van het sprookjesachtige water van de Wittsee, is mevrouw Anne-Mieke van Deynen de winnares van 2018 geworden. Zij mag de wisseltrofee een jaar lang op een mooi plekje neerzetten en tevens kreeg ze een nestkast voor de pimpelmees.

Na de pauze gaf de heer Hans Heijen, directeur Natuur en Milieufederatie Limburg een interessante presentatie met als titel:  “De ontwikkeling van de landbouw in Nederland”.
Het bestuur was zeer tevreden over de grote opkomst!

Els