Berckterveld en de Romeinenweerd

Op zondag 7 mei gaan we met onze plantendeskundigen op pad langs de Maas in het Berckterveld en de Romeinenweerd. Laat je verwonderen door al het moois dat te vinden is langs de uiterwaarden van de Maas.

Het Berckterveld genoemd naar kasteel De Berckt, ligt op een punt waar de Maas van karakter verandert. Stroomafwaarts van het Berckterveld in de richting van Venlo stroomt de Maas door een smal rivierbed, stroomopwaarts in de richting van Baarlo heeft de rivier meer ruimte. Door het relatief smalle dal stroomt het water ter hoogte van het Berckterveld bij hoogwater sneller en bereikt het hogere waterstanden dan op andere plekken. Door de ligging in de buitenbocht wordt hier tijdens hoogwater sediment afgezet. Het snelstromende water ‘vliegt’ hier de bocht uit en verliest snelheid zodat zand en klei bezinken. Dit heeft geleid tot de vorming van een kleine oeverwal langs de Maas en verklaart het reliëfrijke karakter van het Berckterveld. De zandige, hoger gelegen oeverwal is goed in het terrein herkenbaar.
De Romeinenweerd is vernoemd naar de nabijgelegen Romeinenweg, een oude Romeinse heerweg tussen Kessel en Venlo. Vlak voor het begin van de jaartelling veroverden de Romeinen het gebied rond Venlo en bleven er zo’n 400 jaar.
De Romeinenweerd is ontstaan in 1996, toen een deel van de uiterwaarden bij Hout-Blerick werd afgegraven voor kleiwinning voor de aanleg van kades rond Venlo na het hoogwater van 1995.  In de jaren daarna werd er niets aan het gebied gedaan en de natuur heroverde de braakliggende stukken grond en er ontstond spontaan een uitzonderlijk natuurgebied. Het gras wordt op natuurlijke wijze kort gehouden door Galloway-runderen.

De Romeinenweerd is onderdeel van de Maascorridor, met dit project is inmiddels op veel plaatsen langs de Maas nieuwe natuur gerealiseerd. Tegelijkertijd is hiermee de hoogwaterproblematiek aangepakt. Door de rivier meer ruimte te geven, veranderen de Maasoevers in een afwisselend en langgerekt lint van moerassen, geulen, bloemrijke graslanden, ruigten en ooibossen.
We zijn benieuwd welke soorten we vandaag kunnen ontdekken.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Geldmaat in Baarlo.

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina