Lief en Leed

LIEF EN LEED IVN BAARLO-MAASBREE (opgericht 22-03-1984)

Overlijden: - bij overlijden bestuurslid: advertentie in Dagblad De Limburger; - bij overlijden lid: kaartje; - bij overlijden partner of ander gezinslid: kaartje. Langdurige ziekte of langdurige ziekenhuisopname: - bij bestuurslid en lid van werkgroep: kaartje en na verloop van tijd (indien gewenst bezoek bestuursleden) en bloemetje; - bij ziekenhuisopname en/of langdurige ziekte lid: kaartje. Huwelijk: - bezoek receptie door bestuursleden met bloemetje en kaartje, indien geen receptie dan alleen een kaartje.

Geboorte: - bij geboorte van kind bij bestuurslid: kraambezoek met bloemetje en kaartje; - bij geboorte van kind bij lid: kaartje.

Jubilarissen en ereleden: Er bestaat geen ledenlijst waarop de precieze data m.b.t. aanvang lidmaatschap is ingevoerd. Uit praktische overwegingen kunnen we op dit moment geen invulling geven aan jubilea.

Externe gids: - bij excursies/diapresentaties door externe gids: € 15,00 aan VVV-bonnen.

De leden dienen het bestuur op de hoogte te houden van belangrijke lief- en leedzaken in de vereniging.

Bestuur IVN Baarlo-Maasbree

november 2015