Groenplatform

Het Groenplatform in de Gemeente Peel en Maas is een instelling die in het leven is geroepen door de gemeente.
In het Groenplatform nemen vertegenwoordigers van verenigingen die veelal die met natuur en het buitengebeuren bezig zijn, zitting. De leden komen behalve uit natuurorganisaties, uit de agrarische wereld, de natuurbeheereenheid en sociale belangengroepen. Zij komen naar het Groenplatform met ideeën voor vernieuwing, verfraaiing en verbetering van landschapselementen, objecten voor bescherming van flora en fauna en renovatie en herstel van objecten van bijzondere waarde voor de natuur.
In het Groenplatform worden de ingebrachte voorstellen besproken en wanneer door de vergadering en de gemeente goedgekeurd, wordt voor de realisering een financiële bijdrage toegekend.

 

Rabobank Clubkas Campagne


Vanaf 2018 is Rabobank Venlo gestart met de Rabobank Clubkas Campagne.
Leden van Rabobank Venlo krijgen bij deze campagne inspraak op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Begin mei ontvangt u per post een unieke stemcode, waarmee u via een stemsite kunt stemmen. Elk lid krijgt 5 stemmen en u mag maximaal 1 stem per vereniging uitbrengen. Let op: alleen leden van Rabobank Venlo mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Bent u nog geen lid, maar wel klant? Dan kunt u tot 1 april lid worden. Het lidmaatschap aanvragen kan via www.rabobank.nl/venlo onder het kopje ‘ de voordelen van het lidmaatschap’. Door uw stem uit te brengen op IVN Baarlo-Maasbree geeft u ons een financieel steuntje in de rug. Dus doe mee en steun IVN Baarlo-Maasbree!