Aschbroek

Het Aschbroek in de vroegere gemeente Maasbree is een klein natuurgebied dat in het bezit van de Stichting Het Limburgs Landschap is overgegaan.

De Faunagroep en de Plantenwerkgroep gaan nu voor de Stichting het gebied op flora en fauna inventariseren. Men wil de diverse planten en dieren seizoensgewijs onderzoeken en vastleggen. Zo heeft de Faunagroep in het vroege voorjaar vogels geïnventariseerd. Hetzelfde gebeurt met de vogels die het hele jaar hier blijven en ook met de wintergasten. De Plantenwerkgroep begint met inventariseren als de eerste planten in het voorjaar te zien zijn.