Baarlo-Maasbree
Bloemen & Planten
Op
zondag07jul201909:00

Waterbloem

Excursie plantenwerkgroep

Op zondag 7 juli is er een excursie van de plantenwerkgroep naar Waterbloem.
De Waterbloem is een natuurgebied op de grens tussen Meijel en Heibloem. Het ligt net op de Peelrandbreuk en dit is de reden dat het een vrij nat bosgebied is. Het gebied is ongeveer 450 ha groot, waarvan 300 ha bos en het overige deel moerassen en graslanden, die eigendom zijn van Staatsbosbeheer. De moerassige delen worden doorstroomd door de Roggelse Beek die omstreeks de eeuwwisseling hersteld werd, zodat ze weer meandert.
Vroeger was er meer moeras te vinden in Waterbloem, maar grote delen van het gebied werden vanaf 1850 ontgonnen en beheerd als landgoed door de notarisfamilie Haffmans, die het gebied tevens als jachtgebied gebruikte.
Later legde Staatsbosbeheer er productiebossen van naaldhout aan ten behoeve van de mijnbouw. De laatste jaren is het gebied flink veranderd. Er zijn enkele open percelen in het gebied gekomen. Deze ontwikkelen zich als droge en/of natte heide. Het aandeel naaldbos is verkleind en wordt omgevormd naar gemengd bos of loofbos. De eerst smalle bospaden zijn breed gemaakt, waardoor er meer licht in de bossen komt en hierdoor is het gebied veel rijker geworden aan insecten. Een van de soorten waarvoor deze maatregelen genomen zijn, is het bont dikkopje. Behalve maatregelen om het gebied meer open te maken zijn er ook maatregelen genomen om het gebied te vernatten. Mogelijk kan het gebied dan weer zijn naam waarmaken. Met de Waterbloem is mogelijk de Waterviolier bedoeld, die er nu nog op plaatsen voorkomt. De bossen van Waterbloem vormen een afwisselend bosgebied met landbouwgronden, bosjes, moerassen, graslanden en stukjes heide.
We vertrekken op zondag 7 juli om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Rabobank.

Algemene informatie

zondag 7 juli 2019 - 09:00 tot 12:00
Locatie: 
Rabobank
Napoleonsbaan Zuid 1
5991 NA Baarlo
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image