Baarlo-Maasbree
Vogels
Op
zondag13jan201909:00

Vogels in de winter

Excursie

vertrek om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Rabobank

Vogels in de winter

Het is winter nu, de koudste en stilste periode in het vogeljaar. De temperatuur is gemiddeld laag en er groeit niets. Het merendeel van de akker- en weidebegroeiing is verdwenen. In de bossen is voor een stuk minder eetbaars voor vogels te vinden. Het is dan ook begrijpelijk dat veel soorten vogels de bewoonde omgeving opzoeken, waar ze voldoende voedsel kunnen vinden om te overleven. Een ideale plek voor vogels, waar ze voer kunnen vinden, is onze tuin voor en achter. De tuin hoe klein deze ook is, ook het balkon, kan een voederplaats van vogels worden. De vogels hebben nog in de herfst kunnen genieten van de vruchten en de insecten die zich tussen de afgevallen bladeren bevonden. Bij het begin van nieuwe jaar is dit vrijwel allemaal verdwenen. Overigens wordt het afgeraden om alle takken, stengels van bloemen weg te snoeien voor de winter. Vogels vinden altijd wel wat eetbaars daar tussen. Bovendien groenblijvende struiken bieden een ideale schuilplaats tegen predatoren en zijn een nestplaats voor jonge vogels. We noemen een paar soorten die hiervan een dankbaar gebruik maken: merels, zanglijsters scharrelen graag tussen halfvergane bladeren op zoek naar insecten en regenwormen. Maar ook vinken, roodborstjes, kepen en heggemussen vinden hiertussen genoeg te eten. Verder zijn uitgebloeide bloemen en achtergebleven bloesem van bomen gastheer voor mezen, putters en vinken. Naarmate de winter strenger en kouder wordt en het voedselaanbod uit de tuin duidelijk minder wordt, moeten we gaan bijvoeren. 
 
 

Algemene informatie

zondag 13 januari 2019 - 09:00
Locatie: 
Rabobank
Napoleonsbaan Zuid 1
5991 NA Baarlo
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image