Baarlo-Maasbree
Landschap
Op
zondag12jun202208:30

Excursie in het Elmpter Swalmbruch

Op zondag 12 juni gaan we samen met natuurgids Maan Litjens op pad in het Elmpter Swalmbruch.
Zo’n 100 jaar geleden stroomde hier de Swalm nog door een moerassig beekdal, dat zich van de bron tot aan de monding in de Maas uitstrekte. Het oorspronkelijke beekdallandschap bestond uit plassen, poelen, uitgestrekte rietvelden, kleine vennen, wilgen en gagelmoerassen en elzenbroekbossen. Delen van dit gevarieerde landschap zijn als leefgebied voor zeldzame en bedreigde dieren en planten behouden gebleven en deels opnieuw ingericht. De Swalm heeft een totale lengte van circa 43 km en ontspringt in Tüschenbroich ten zuidwesten van Wegberg. De Nederlandse Swalm heeft een meanderend karakter. Ook in de Duitse bovenloop bevinden zich sterk meanderende stukken, het middengedeelte is echter grotendeels gekanaliseerd. Als gevolg van het, voor Nederlandse begrippen, grote verval, is de stroomsnelheid vrij hoog, vergelijkbaar met dat van de Geul in Zuid-Limburg.
Ter hoogte van het Elmpter Schwalmbruch doorsnijdt de Swalm het hoogterras van de Maas. Op de hoogste delen van het gebied komt droge tot vochtige heide voor met veel jeneverbessen.  In de moerassige laagten vinden we veenmos en Gagelstruwelen. In dit gebied komt het wilde zwijn en het ree voor, maar ook bevers en otters leven hier. Het beschermd natuurgebied Elmpter Schwalmbruch is een van de rijkste en belangrijkste gebieden voor libellen, amfibieën en reptielen langs de Nederlands-Duitse grens en het staat bekend als een vogelrijk gebied. 

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo.

De excursie start om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de visverkoop aan de Wanderparkplatz Kamerickshof aan de L373 Swalmenerstrasse 2 in Brüggen. 
Neem a.u.b. uw identiteitsbewijs mee, want we zijn in Duitsland.
 

Algemene informatie

zondag 12 juni 2022 - 08:30 tot 12:30
Locatie: 
Elmpter Swalmbruch
Nederland