Baarlo-Maasbree
Bloemen & Planten
Op
zondag05jun202209:00

Excursie bij het Schuitwater

De excursie naar de Castenrayse Vennen kan helaas niet doorgaan. Waterschap Limburg is bezig met het ecologisch herstel van de Lollebeek en de Castenrayse Vennen en daarom is het gebied niet toegankelijk. 
We hebben besloten om deze zondag naar het Schuitwater te gaan.

Het Schuitwater ligt tussen de plaatsen Swolgen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen en ten westen van Lottum en behoort tot de gemeente Horst aan de Maas. Het Schuitwater wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De naam van het gebied zou afkomstig zijn van beschutten, en wel het beschutten van vee. Echter kan het ook verwijzen naar de platte schuiten die gebruikt zijn voor het afvoeren van opgebaggerd veen. Het natuurgebied Schuitwater is een overblijfsel van verschillende oude Maasarmen, die geleidelijk verlandden. Vanaf de 18e eeuw werd er veen gebaggerd in de Schuitwateren en dit werd destijds met platte schuiten afgevoerd. Nadat de winning van het veen was gestopt zette het verlandingsproces weer in. Het is een bos- en waterrijk gebied, dat wordt omgeven door hogere zandgronden, met dennen, stuifduinen, heide en berkenbossen. Het Schuitwater, is een zeer gevarieerd natuurgebied met open water, moerassige stukken, hier en daar een plukje riet, moerasbos en vochtige graslanden. Hogerop liggen zandgronden bedekt met bossen, heidevelden, vennen en akkers. Het gebied is dan ook rijk aan bijzondere planten, paddenstoelen, insecten en vogels. In ieder seizoen is er volop te genieten!
We vertrekken op zondag 5 juni om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo.

De excursie start vanaf de parkeerplaats aan de Horsterweg in Broekhuizen.
Draag  a.u.b. bedekkende kleding in verband met de aanwezige muggen!

Algemene informatie

zondag 5 juni 2022 - 09:00 tot 12:00
Locatie: 
Schuitwater
Horsterweg
Broekhuizen
Nederland
Contactpersoon: 
Frans Kesselmans
Google Maps image