Aanmeldformulier

Een lidmaatschap loopt in principe van 1 januari tot 31 december.

U kunt zich aanmelden als lid bij één van de bestuursleden, door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en te verzenden  of via email-adres:
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com

Als u zelf lid bent, zijn meteen uw gezinsleden of huisgenoten ook lid van de vereniging. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, opzeggen kan schriftelijk of per e-mail tot uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar tussentijds wordt opgezegd volgt geen restitutie van de reeds betaalde contributie.
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar.

Als lid van de IVN-afdeling Baarlo-Maasbree kunt u deelnemen aan alle activiteiten van onze vereniging zoals excursies, lezingen en de activiteiten die door het IVN-Baarlo-Maasbree worden georganiseerd. Voor cursussen geldt vaak een gereduceerd tarief. Tevens ontvangt u elke maand ons ledenblad “Ós Greun Blaedje”.  Hierin staan de activiteiten van IVN-Baarlo-Maasbree vermeld, met leuke wetenwaardigheden en andere bijdragen die door de eigen leden worden geschreven.

Bovendien kunt u zich met korting abonneren op het Limburgse Natuurblad “De Natuurgids”, welke 8 keer per jaar verschijnt. U betaalt dan
€ 15,50 in plaats van € 18,50 voor het abonnement. Klik voor meer informatie over “De Natuurgids” op hun eigen website: www.denatuurgids.nl

IVN Baarlo-Maasbree heeft een Privacy Statement opgesteld, daarin kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens worden bewaard en wie er verder toegang tot heeft.