Witte bergen

De Witte Bergen hebben hun naam te danken aan het feit dat het gebied oorspronkelijk een zandverstuiving was. Het gebied is gelegen aan de rand van de oorspronkelijke Peel en ontstaan aan het eind van de IJstijd. Voor 1920 was dit nog een open en vlak gebied.

Rond 1925 werden hier productiebossen geplant. Alles in het kader van de werkverschaffing in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Het water, de huidige visvijver, is ontstaan in de jaren '60, voor de aanleg van de N279.

De natuur heeft zich na dit menselijk ingrijpen zeer snel hersteld en haar oude vormen herwonnen.  

Een vrij veel voorkomende plant is hier de Breedbladige Wespenorchis.

De dennenbossen zijn hét domein van de typische bosvogels als de Kuifmees en het Goudhaantje.