Strabrechtse Heide

De Strabrechtse Heide is één van de mooiste natuurgebieden van Brabant.

Het Natura-2000 gebied wordt omzoomd door de Lieropse bossen (met het gehucht Moorsel) de Somerense bossen (met het Keelven), de Pan, de Herbertusbossen (op het grondgebied van Sterksel en Heeze) en het natuurgebied Sang en Goorkens (op de grens van Lierop en Mierlo).

Het gebied is toegankelijk vanuit Moorsel in Lierop, het Keelven in Someren en de Plaetse in Heeze.

Heidevelden, kleine bosjes, vennen en stuifzanden wisselen elkaar af.

In augustus kleurt de heide paars en boven de vennen wemelt het van de libellen. Veenmos en moeraswolfsklauw groeien er volop. Door het prachtige landschap dwaalt een kudde Kempische heideschapen.

Op de heide lopen plaatselijk runderen en schapen rond welke helpen om vergrassing en verbossing te voorkomen.

Als natuurgebied is de Strabrechtse heide van grote waarde. Het is een belangrijke pleisterplaats voor trekvogels waaronder de kraanvogels en de zwarte ooievaar.

In het voorjaar broeden er slobeenden en zomertalingen rond de vennen.

Het Beuven is het grootste heideven van Nederland. Het is het leefgebied van de kleine watersalamander, rugstreeppad en heikikker.

Aan het Beuven staat een vogelkijkhut, van waar je een prachtig uitzicht hebt.

De Strabrechtse Heide is opgenomen in diverse wandelroutes en in het regionale fietsroutenetwerk.