Asten-Someren
Kind & Natuur
vrijdag18nov2022

Wilt u ook eens naar de sterren kijken?

Op 18 november houdt de sterrenwacht open avond. Ze volgen een programma dat begint om 19:00 uur

Ons programma, achtereenvolgens
  o      Rondleiding door onze exporuimte
   o      Filmzaalpresentatie door Ton Harbers
   o      Pauze met mogelijkheid voor koffie/thee/fris
   o      Planetariumvoorstelling door Ton
   o      Blik door de telescoop in het koepelgebouw o.b.v. Michael Grondijs

Bij goed weer prijken vanavond de planeten Jupiter en mogelijk Saturnus aan de zuidelijke hemel
 
Toegang: t/m 16 jaar: € 3,00. Toegang 16+: € 5,00

Advies:.......om niets te missen, kom op tijd