Asten-Someren
Vogels
woensdag05apr2017

Weidevogelbescherming omgeving Asten. 

In Asten hebben we in de vogelwerkgroep ook een weidevogelbescherming groep. Deze  bestaat al enkele jaren, wij bestaan op dit moment uit een groep van 11 vrijwilligers uit Someren, Liessel en Asten.

Dit doen wij om de weidevogels te beschermen in deze, voor hun, moeilijke broedperiode zodat zij hun eieren kunnen uitbroeden en  kuikens kunnen groot brengen.

In het begin van het jaar gaan we met een kleine delegatie naar de agrariërs om te vragen of ze ook het komend jaar weer aan het project weidevogelbescherming van Brabants landschap mee willen doen.

Zo ja, dan vragen wij ze een formulier te ondertekenen dat zij ons de weidevogelbescherming groep Asten toestemming geven om zijn land te mogen betreden, om daar naar nesten van de kieviet, grutto en de wulp te zoeken en eventuele beschermende maatregelen voor deze nesten te nemen. 

Wij doen dit iedere maandagmorgen in de maanden maart, april, mei en juni, als het weer het toelaat.

Bij slecht weer kan het op een andere dag in de week zijn die we dan onderling afspreken. 

We zijn dit jaar op 13 maart gestart met het lopen over soms natte weilanden. Dit omdat het door de natte periode vooraf nog te zwaar was om het bouwland te betreden. 

Wij zijn met diegene die deze maandagmorgen aanwezig konden zijn in formatie over het land gelopen met enkele meters onderlinge afstand en zochten zo de weide af naar eventuele nesten.

Zodra we een nest vinden met een of meerdere eieren dan bakenen we het nest af met 2 stokken op enkele meters afstand in rechte lijn aan weerzijde van het nest.

We geven dit direct ook digitaal in via de gsm zodat dit nest met de coördinaten meteen gelokaliseerd is bij het Brabants landschap, zodat dit nest ten allen tijde terug te vinden is via de gps-waarden.

Ook krijgt de agrariër van wie de grond is via een mail een overzicht van hoeveel nesten er op zijn land gevonden zijn met de gps-locatie van de nesten.

Zo kan de agrariër zien waar de nesten zich bevinden, als hij het land eventueel gaat bewerken.

Als de agrariër zijn land moet of wil bewerken plaatsen wij op zijn verzoek onder het nest een rieten mandje zodat het weggenomen kan worden als het land op dat moment bewerkt wordt zodat het daarna weer op dezelfde plaats terug geplaatst kan worden.

Wij kunnen als de agrariër hieraan wil meewerken voor hem een vergoeding aanvragen bij Brabantslandschap voor gederfde inkomsten. Hij moet dan wel tot 15 mei zijn perceel onbewerkt laten tot dat de kuikens zijn uitgekomen. Ook moet hij zorgen dat er een braakstrook van minimaal 8 meter breed op het perceel blijft liggen zodat de kuikens na het uitkomen er hun toevlucht kunnen vinden en ongestoord voedsel kunnen bemachtigen.

We hadden op deze morgen, waar de kievieten boven ons en in de buurt vlogen, alleen verschillende proefnesten gevonden.

Op maandagmorgen 20 maart, met wat motregen en een koud noordoosten wind, zijn enkele onbewerkte maisplakken af gelopen. 

Boven deze maisplakken waren sommige kieviten bezig met hun baltsvluchten en om enkele Kraaien uit hun gebied te verjagen. 

Op een van deze maisplakken vonden we het eerste Kievietsnest met 3 eieren van 2017. Inmiddels is het nest voltooid met een 4e ei.

Na het uitzetten van de beschermingen vonden we op dit perceel nog een nest met 4 eieren. 

Daarna hadden we nog een weiland bezocht en vonden daar eveneens een nest met 4 eieren.

Een week later, op maandagmorgen 27 maart, liepen we met het mooie voorjaarsweer met veel zon en een aangename temperatuur van 18 graden over enkele weilanden en vonden 3 kievietnesten allen gevuld met 4 eieren.

Aan het einde van deze morgen is de maisplak, van een week vantevoren nogmaals bezocht, en zijn 4 nesten met in ieder nest 4 eieren gevonden.

Een kieviet heeft er voor zich zelf een mooi plekje uitgezocht bij deze voorjaarsplant die nu in bloei staat.

Op 3 april gingen zijn we met 10 leden van onze groep en onze coördinator van Brabantslandschap, de heer Marco Renes, lopen over de nog niet bewerkte maispercelen.

Wij vonden op deze morgen in totaal 2 kievietsnesten met 4 eieren.

Om ons heen hoorden wij de wulp al verschillende keren roepen zodat wij vanaf nu ook onze aandacht op hun gebied gaan focussen.

Want ook zij zullen binnenkort een nest gaan maken om hun eieren er in te gaan leggen.

Wij gaan met het lopen van de bescherming door tot eind juni om te kijken hoeveel van de eieren er zijn uitgekomen.

Dit wordt ook in het programma van Brabantslandschap ingegeven.

Mocht u zich ook bij ons willen aansluiten of een keer met ons mee willen lopen om deze kwetsbare weidevogels te beschermen dan kan dat op een maandagmorgen.

Meldt u zich dan even van tevoren aan bij:

Henk van Loon tel: 0493-692973 of 

Adrie van de Mosselaar tel: 0493-694038 

Dan kunnen wij u aangeven wanneer en waar we die dag gaan lopen om de nesten te gaan zoeken en beschermen.