Asten-Someren
Vogels
maandag24feb2020

Weidevogelbescherming in Asten, Someren en Deurne

In Asten hebben we in de vogelwerkgroep ook een weidevogelbescherming groep. Deze bestaat al enkele jaren, wij bestaan op dit moment uit een groep van 13 vrijwilligers uit Someren, Liessel en Asten.

Dit doen wij om de weidevogels te beschermen in deze voor hun moeilijke broed periode, zodat zij hun eieren kunnen uit broeden en eventuele kuikens groot brengen.

In het begin van het jaar gaan we met een kleine delegatie naar de agrariërs om te vragen of ze ook het komend jaar weer aan het project weidevogelbescherming van Brabants landschap mee willen doen.

Zo ja dan vragen wij ze een formulier te ondertekenen dat zij ons de weidevogelbescherming groep Asten toestemming geven om zijn land te mogen betreden, om daar naar nesten van de kieviet, grutto en de wulp te zoeken en eventuele beschermende maatregelen voor deze nesten te treffen.

Wij doen dit iedere maandagmorgen in de maanden maart, april, mei, en juni als het weer het toelaat.

En voor diegene die maandag niet kunnen doen we het eventueel ook een zaterdagmorgen.

Bij slecht weer of op een feestdag kan het op een andere dag in de week zijn die we dan onderling afspreken.

We geven dit direct ook digitaal in via de gsm zodat dit nest met de coördinaten meteen gelokaliseerd is bij het Brabantslandschap boerenlandmonitor, zodat dit nest ten allen tijde terug te vinden is via de gps waarden.

Hieronder de resultaten van het afgelopen jaar 2019

Bij de Kieviten zijn in het afgelopen jaar 67 nesten bebroed en er zijn in totaal 254 eieren gelegd waaruit 169 jongen zijn geboren.

Bij de Wulpen zijn 2 nesten gevonden waarvan er een werd uitgebroed en er 4 jongen uit werden geboren.( een nest werd gepredeerd).

Bij Scholeksters werden 3 nesten bebroed met in totaal 9 eieren deze zijn allen uitgekomen.

Bij de wilde Eend werd een nest met de broed begonnen met 11 eieren waarvan alle eieren later werden gepredeerd.

Mocht u zich ook bij ons willen aansluiten of een keer met ons mee willen lopen om deze kwetsbare weidevogels te beschermen dan kan dat op een maandagmorgen.

Meldt u zich dan even van tevoren aan bij Adrie van de Mosselaar tel: 0493-694038

Dan kunnen ik u aangeven wanneer en waar we die dag gaan lopen om de nesten te gaan zoeken en beschermen.