Asten-Someren
Biodiversiteit
woensdag30mei2018

Week van de Invastieve flora en fauna

Wat doet 'n NIJLgans en 'n JAPANSE duizendknoop hier in Nederland?

Onze Nederlandse natuur wordt bedreigd door planten en dieren van buiten onze grenzen!

Kunnen we dit stoppen?

Al jaren verspreiden dieren en planten die niet in Nederland thuishoren zich hier massaal. Deze dieren en planten worden Exoten genoemd. Zij kunnen schadelijk zijn voor de natuur, economie en gezondheid. De 'mannen' van de gemeente of van Rijkswaterstaat moeten soms zelfs uitrukken om bijvoorbeeld de woekerende exoot de Grote Waternavel uit een lokale vijver of het kanaal te vissen. En wat dat allemaal niet kost!

Wat doen we?

Niet iedereen weet dat het slecht is als je die vier CHINESE driekielschildpadden –die je vorig jaar als kleintjes cadeau kreeg- uit gaat zetten in de Aa of andere wateren in onze omgeving.

Wat zijn de gevolgen als je die dieren daar in dat water zet?

Weet je of ze snel voortplanten? Eten ze misschien binnen de kortste keren daar alle waterplanten op? Zit er daarna nog genoeg zuurstof in het water voor de andere beestjes? Wat je doet, heeft altijd gevolgen.

Het beste advies: Doe dit gewoon niet! Het kan zo gemakkelijk een plaag worden.

Uitheemse dieren en planten moeten niet terecht komen in onze Hollandse natuur. En daar kunnen we dus zelf voor zorgen. Breng daarom dieren die je kwijt wil naar een kennis of een opvang. Een plant waar je vanaf wil, gooi je natuurlijk niet in het bos, maar maak er iemand blij mee of stop hem in de groene kliko.

Waar gaat het om?

Als zo'n uitheemse plant of dier zich explosief vermeerdert en een bedreiging vormt voor inheemse soorten, dan is het een plaag. En dat willen we zeker niet. In Nederland komen ondertussen al honderden exoten voor, waaronder de woekerende Japanse duizendknoop, de muskusrat, nijlgans en zelfs de gevaarlijke tijgermug.

We moeten dus met z'n allen voorkomen dat die planten en dieren hier komen. Zijn ze al in Nederland, dan moeten we deze in de gaten houden: Op welke plekken komen ze voor? Hoeveel zijn het er? En als het nodig is maatregelen nemen om ze te verwijderen. Hierbij kan iedereen actief zijn. Hoe? Dat lees je hieronder.

Schadelijke gevolgen!

Deze exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn: voor de natuur, land- en tuinbouw, energievoorziening, gezondheid, economie en waterbeheer. Naar schatting kost de bestrijding alleen al in de lidstaten van de Europese Unie ten minste 12-miljard euro per jaar! Dus voorkomen is beter dan genezen.

Exoten vormen een probleem…….

  • omdat ze nieuwe ziektes kunnen overbrengen op inheemse soorten en mensen: ...Exotische muggen in Lucky Bamboo kunnen o.a. het Zika-virus overdragen.
  • omdat ze landbouwgewassen, inheemse planten of dieren opeten: ...In sommige vennen vreten zonnebaarzen alle larven van libellen en amfibieën op.
  • omdat ze zo snel groeien dat inheemse soorten te weinig licht, ruimte of voedsel overhouden: ...De Amerikaanse vogelkers wordt daarom ook wel bospest genoemd.
  • omdat ze de waterafvoer ernstig beperken en opgehoopt grote kracht uitoefenen op gemalen en dammen: ...De grote waternavel kost ons daarom handenvol geld.
  • omdat ze paren met inheemse soorten waardoor de oorspronkelijke soort verdwijnt.

Hoe kunt u helpen?

  1. Laat nooit uitheemse dieren ontsnappen in de natuur (bijv. geelwangschildpadden, goudvissen of parkieten).
  2. Gooi nooit waterplanten in open wateren.
  3. Heb je exoten gezien?

Meld uw waarneming op een van de volgende websites: telmee.nl, waarneming.nl of hengelvangstregistratie.nl

Natuurorganisaties als het IVN vragen in de Week van de Invasieve Exoten (13-20 juni) aandacht voor de onwenselijke verspreiding van exoten. Jij kunt daar natuurlijk zelf het hele jaar aandacht voor hebben.