Asten-Someren
Water
zaterdag03jun2017

Vooraankondiging Thema water

Het komend jaar staat in het teken van het thema water. Iedere werkgroep gaat hier op zijn eigen wijze invulling aan geven.

Op donderdag 28 september 2017 komt het waterschap Aa en Maas. Zij zullen met name ingaan op het watersysteem en de problematiek van de klimaatverandering hierop. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de wateroverlast van begin juni 2016 en 2017.

Meer informatie volgt.