Asten-Someren
Vogels
donderdag25nov2021

Vogelherkenningscursus (vooraankondiging)

Momenteel wordt bij IVN Asten-Someren de laatste hand gelegd aan een cursus vogelherkenning die begin februari van start moet gaan. De cursus zal ongeveer 8 lessen en excursies bevatten en door ervaren vogelaars/docenten worden gegeven.

In de loop van december worden de voorbereiding afgerond en kunnen belangstellenden zich op onze site aanmelden. Een en ander natuurlijk onder het voorbehoud van en rekening houdend met van toepassing zijnde corona maatregelen.

Houd dus onze publiciteit in de gaten!