Asten-Someren
Bloemen & Planten
zaterdag18jan2020

Veldbiologie inventariseert het Julian's bos

De werkgroep veldbiologie is eind 2019 begonnen met plannen maken voor 2020.

Eén van die plannen is het monitoren van Julian’s bos, een perceel gelegen in de buurt van Moorsel bij Lierop.


In 2015 is door de familie Tielen een eerste bosperceel aangekocht van ongeveer 2 hectare. De reden hiervoor is onder andere gelegen in het verdrietige feit dat de familie Tielen op 22 december 2014 hun zoon Julian op 13jarige leeftijd verloor door een noodlottig verkeersongeval terwijl (schoon)vader Harrie op sterven lag, Harrie overleed twee dagen later op 24 december 2014. Met o.a. het bedrag van de erfenis van (schoon)vader werd het eerste bosperceel aangekocht. Na overleg met de eigenaar van een aanliggend bosperceel over de ligging van de perceelgrens, werd duidelijk dat die eigenaar het bosperceel wel wilde verkopen.
De aankoop van het perceel werd al snel een feit.

De bedoeling is om van dit perceel een mooi stukje natuur te maken. De naam was snel gevonden: het werd vernoemd naar de overleden zoon Julian.

Het doel van dit project is een bijdrage leveren aan het tegengaan van de afname van insecten. De eigenaar verwoordt het als volgt.

“Om dit doel te bereiken onderzoeken we welke vorm van bosbeheer het meest bijdraagt aan een zo gunstig mogelijk leefgebied voor met name insecten. Wij hebben het plan om zoveel mogelijk leefgebied voor insecten te creëren op een zo natuur- en milieuvriendelijke manier. Dit willen we realiseren door het bosperceel om te vormen naar een natuurlijker bos door middel van:

  • het omvormen van naaldbos naar gemengd loofbos,
  • het aanleggen van een ecologische wal,
  • het creëren van een poel/vernatting,
  • het toevoegen van kruiden en wildbloemen.

 De heer Tielen is bezig met een opleiding tot ecoloog en heeft het IVN gevraagd om hem met raad en daad bij te staan inzake het monitoren van planten en eventuele insecten.

Als veldbiologiegroep hebben wij daarin toegestemd en hebben 3 tijdstippen in een jaar ingepland om te gaan monitoren.

De bedoeling is om ecologische houtwallen te creëren.

Verder zouden er 2 bloemenweiden moeten komen, waar er een bloemen/kruidenmengsel gezaaid zal worden om de vegetatie in het gebied te versterken.

Hierdoor worden bijen en andere insecten zoveel mogelijk voorzien van voeding.

Door de eigenaar zullen er stukken bos moeten worden gekapt. Naaldbos zal langzamerhand tot gemengd loofbos worden gemaakt.

Als het mogelijk is, wordt er nog een poel aangelegd.

Wij gaan beginnen met de bodem te onderzoeken met behulp van oude kaarten en bodemmonsters.

De historie van dat gebied gaan we bekijken en daarna volgt in het voorjaar een blik op de aanwezige planten.

Voor ons weer een mooie oefening in het monitoren en het herkennen van plant en dier.