Asten-Someren
Natuur in de Buurt
dinsdag26jun2018

Succesvolle ledenactiviteit

De werkgroep Veldbiologie had voor de ledenactiviteit een mooie fietsroute door landelijk Asten uitgezet. Voorafgaande aan de fietstocht werden de deelnemers begroet in de Stulp waar zij genoten van een lekkere lunch. De route bracht de deelnemers bij een stops voor een toelichting. Bij de bijenhal van imkervereniging St. Ambrosius Asten vertelde Henriëtte Knoops over het leven van de honingbij. Jan Snijders kent als kersverse natuurgids de Dennedijkse bossen op zijn duimpje en gaf daar een toelichting op de geschiedenis van het gebied. Na op een terras de vochtbalans te hebben hersteld en een korte stop met toelichting bij het evenemententerrein voerde de route naar Ommel waar Frans Martens een toelichting gaf op het ontstaan en de plannen met het processiepark aldaar. Als laatstse werd de heringerichte Astense Aa aangedaan waar de fladderende beekjuffers het herstel van de natuur daar onderstreepte!