Asten-Someren
Duurzaamheid
zaterdag22aug2020

Regionale energie transactie

In vervolg op landelijke en Provinciaal beleid werkt ook de Metropool Regio Eindhoven uit om af te stappen van het gebruik van fossiele brandstof. Isoleren, zon en wind zijn hierbij de kernwoorden. Ook voor Asten en Someren zal dit gevolgen hebben!

Door het RME is nu het “consept RES” opgesteld. Hierin is beschreven op welke wijze de regio(gemeenten) de energie transitie gaan uitvoeren. Hierin is beschreven welke keuzes worden er gemaakt, hoeveel en waar komen zonneparken en windmolens, etc.

Gemeenten, inwoners en organisaties kunnen op het consept reageren waarna het wordt vastgesteld. Met deze link kunt U dit rapport inzien https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/energietransitie

Door de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap is een reactie op het consept RES ingediend met als conclusie dat onvoldoende rekening gehouden wordt met landschap en natuur. Deze reactie wordt door IVN ondersteund en is door ons aan de gemeenteraden gezonden met het verzoek hiermee bij hun discussie rekening te houden.

Via deze link kunt U de reactie van het BMF lezen https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/infographic-res-metropool...

Deze reactie is opgesteld als een infographic en daardoor zeer makkelijk toegankelijk.

Wellicht aanleiding voor U er kennis van te nemen en wellicht ook te reageren!