Asten-Someren
(Moes)tuinen
maandag21dec2020

Regenwater in eigen tuin?

Waarom hemelwater afkoppelen?

  • Vermindert de kans van water op straat en wateroverlast in uw huis en in uw wijk.
  • Bespaart energie doordat het hemelwater niet meer verpompt en gezuiverd hoeft te worden.
  • Bestrijdt verdroging door het infiltreren van hemelwater.
  • Heeft een positieve invloed op de flora en fauna in de beken, door het verminderen van overstorten van het vuile gemengde water uit de riolering op de beken.
  • Vermindert de kans dat beken buiten hun oevers treden.

Someren

De gemeente Someren heeft een actie om bewoners te stimuleren het hemelwater vast te houden in de eigen tuin of erf. Dit draagt bij aan verbetering van het grondwaterpeil, minder verdroging van uw siertuin en is goed voor de natuur. Je kunt gratis advies krijgen en er zijn subsidiemogelijkheden. Voor een gemiddeld huis kan dat € 600,- bedragen! Kijk voor meer informatie op Afkoppelen - Onweerstaanbaar Someren.

Asten

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte en/of hitte, gevolgd door hevige regenbuien. De gemeente Asten wil de gemeente klimaatbestendig maken. De gemeente Asten kan dit niet alleen, want zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in bebouwd gebied is namelijk privaat terrein. Alleen samen kunnen we Asten beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete perioden.

Ben jij eigenaar van een pand in Asten en wil je bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan is het wellicht mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen.

Oa. zijn de onderstaande subsidies van toepassing.

  • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.400,- per aanvraag.
  • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 25,- per m2 aangelegd groen dak, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag.

Kijk voor meer informatie op Subsidie afkoppelen