Asten-Someren
IVN
zondag24mrt2019

Rabobank clubkas campagne 2019

Leg een eitje in andermans mandje!

  • Pasen duurt nog even maar toch kunt U alvast iemand verrassen?

Gan snel naar de website van de Rabobank clubkas om Uw stem uit te brengen op IVN Asten-Someren!

Met Uw stem laten wij de jeugd en ook U de natuur beleven.

U vindt IVN onder de Astense verenigingen; stem op IVN

Rabobank clubkascampagne (= link naar de website)

Ook dit jaar kunt U van donderdag 4 april t/m dinsdag 30 april uw stem uitbrengen op IVN Asten-Someren!

Voor onze vereniging betekent deze actie een zeer belangrijke inkomstenbron. De opbrengst zetten wij vooral in voor de activiteiten richting de jeugd: basisscholleerlingen en de eigen jeugdafdeling.

Jaarlijks verzorgd IVN Asten-Someren voor liefst 3500 basisschoolleerlingen van nagenoeg alle scholen in Asten en Someren natuuractiviteiten.

Dit werk om kinderen de natuur écht te laten beleven zetten wij ook in 2019 graag voort.

Stem daarom op IVN Asten-Someren en vraag Uw kennissen dat ook te doen!!!

Twee puntjes waarvoor wij Uw aandacht vragen:

· U vindt IVN Asten-Someren onder de verenigingen in Asten. Inwoners van Someren, Deurne of de kerkdorpen dienen dus even onder Asten naar IVN te gaan.

· U dient Uw 5 stemmen aan meerdere verenigingen te geven. IVN werkt altijd goed samen met Heemkundevereniging de Vonder en de bijenhouders verenigingen Ambrosius in Asten en Someren. Wij vragen U Uw resterende stemmen aan deze verenigingen te geven.

STEUN IVN – STEM tussen 4 en 30 april as. OP ONS IVN!

Wist U dat:

  • IVN elk jaar voor 3500 schoolkinderen in Asten en Someren natuuractiviteiten verzorgt?
  • IVN op het gebied van natuuronderwijs samenwerkt met nagenoeg alle basisscholen in Asten en Someren?
  • IVN voor jong en oud cursussen, wandelingen en andere natuuractiviteiten organiseert?
  • IVN werkt aan het behoud en de verbetering van de natuur in Asten en Someren?

IVN laat jong en oud de natuur beleven!

Stem bij de Rabobank Clubkascampagne op IVN Asten-Someren

Maak ons werk voor Uw natuur mogelijk!

Een greep uit de IVN schoolactiviteiten:

  • 35 groepen bezochten de vogeltentoonstelling in de Stulp; hierbij stonden onze gidsen 160 dagdelen paraat!
  • 7 groepen , 208 kinderen waren actief bij de boomplantdagen die samen met de gemeenten werden georganiseerd.
  • 8 groepen, 155 kinderen van ’t Toverkruid beleefden een natuurdag.
  • En op de planning staat nog: kabouterpad, zintuigendag, avontuur op de heide, vlinderproject, slootjesdag, op bezoek bij de imkers, enz, enz.

U ziet: IVN is volop actief kinderen in aanraking te brengen met de natuur!!

Rabobank Peelland zuid draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt dit jaar € 275.000 beschikbaar! Natuurlijk doet ook IVN Asten-Someren mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen
Van 4 tot 30 april 2018 mogen leden van Rabobank Peelland zuid vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs / verenigingen, waarvan maximaal één op dezelfde club / vereniging. Elke stem is geld waard! In deze actie werkt IVN daarom samen met Heemkundevereniging de Vonder en de “Groene Verenigingen” Groei en Bloei en de imkerverenigingen uit Deurne, Asten en Someren.

De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 275.000 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.

Leden bepalen dus hoe de kas van Rabobank Peelland zuid wordt verdeeld!

Oproep aan onze leden, die een rekening hebben én lid zijn van Rabobank.

Het is voor IVN Asten-Someren belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. IVN Asten-Someren staat voor een duurzame samenleving door mensen van jongs af aan zoveel mogelijk te betrekken bij en te laten genieten van natuur, milieu en landschap.

Ook niet leden van IVN Asten-Someren kunnen een stem uitbrengen.
Het zou fantastisch zijn als jij en je familie en vrienden stemmen geven aan onze vereniging.


Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/peelland-zuid/sponsoring/.

Bedankt voor uw steun !

Namens alle leden van IVN Asten-Someren

Stemmen kan via de website www.clubkascampagne.nl