Asten-Someren
Natuur
woensdag27apr2022

PRIJSVRAAG: Natuur in eigen hand 2022 (vóór 6 juni)

Ook in 2022 beloont Groen Ontwikkelfonds Brabant 3 betekenisvolle plannen met een eenmalige bijdrage van €5.000. Dien vóór 6 juni 2022 je plan in via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl.

De voorwaarden:
Uw plan (maximaal twee A4) moet:

  • Origineel zijn én mensen in beweging brengen;
  • Impact hebben. Dus meer dan een plan voor de eigen achtertuin; 
  • Een bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit;
  • Binnen 1 jaar in uitvoering zijn. Het prijzengeld moet binnen een jaar na ontvangst zijn besteed én tot aantoonbare vervolgstappen hebben geleid;
  • Een globale begroting bevatten, die laat zien waarvoor u het prijzengeld (€ 5.000) wilt inzetten;
  • Worden gerealiseerd in de provincie Noord-Brabant.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars moeten bereid zijn om mee te werken aan publiciteit over hun plan, zowel bij de start als tussentijds als bij oplevering. 

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand op woensdag 29 juni bij bioboerderij 't Schop in Hilvarenbeek. Alle inzenders worden te zijner tijd persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Ook als u straks niet tot de drie winnaars behoort, levert een bezoek aan deze avond u toch veel op. Zoals informatie over financieringsmogelijkheden, nieuwe contacten en zinvolle feedback op uw plan. Op de avond zijn tal van experts aanwezig om u te helpen uw initiatief verder te brengen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.ivn.nl/aanmelden-nieh


Voorbeeld winnaars Prijsvraag Natuur in eigen hand

Ben Vogel - Kloostereind
Kloostereind is een gebied van ruim 5 hectare aan de rand van Helmond. In het gebied is 4 hectare maïs vervangen door spelt, 1 hectare mais omgezet naar kruidenrijk grasland, een nestkast voor de torenvalk en een ooievaarspaal gebouwd, zijn knotpopulieren geplant, is een insectenhotel ontstaan en een informatiebord geplaatst.

De jury noemde het “een zicht- en tastbaar project, met veel potentie om mensen te betrekken”.

Medicinaal prairielandschap Zeeland
Op 2 hectare grond in Zeeland is een prairietuin/landschap ontwikkelt naar voorbeeld van Piet Oudolf maar dan nog multifunctioneler. Naast meerjarige groenten worden ook medicinale planten en nuttige grassen, die veel CO2 vastleggen, gekweekt.

De jury prees met name de originaliteit en de uitwerking van het idee, het landschapsontwerp en de bereidheid om kennis én eigendom te delen.

Maasheggen
Marius Grutters had het plan om 10 hectare in het Maasheggengebied bij Oeffelt om te zetten naar natuur en heggen. Hij wil de Maasheggen restaureren en beheren, de biodiversiteit op de graslanden herstellen en akkers en poelen realiseren.

De jury vond het “groots, maar realiseerbaar plan” en getuigen van een “ongekend grote betrokkenheid”. Grutters levert een grote eigen inbreng in de vorm van grond, tijd en kennis. Bovendien brengt zijn initiatief veel mensen in beweging, alleen al tijdens het mede door hem georganiseerde NK Maasheggenvlechten. “De prijs is een beloning voor de inspanningen van Marius en een aanmoediging om zijn droom te realiseren.”

Jury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Groen Ontwikkelfonds Brabant, provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en IVN Natuureducatie.

BRON: IVN Brabant