Asten-Someren
Amfibieën & reptielen
vrijdag24apr2020

Paddentrek afgesloten

Zoals bekend hebben vrijwilligers van onze vereniging op verzoek van de gemeente Someren het overzetten van amfibieën bij het Witven aan de Provinciale weg verzorgd. Het resultaat was boven verwachting. Totaal zijn 917 dieren veilig de weg over gezet om daar hun eitjes af te zetten.

Vooral de kleine watersalamander (438 st) en de rugstreeppad (333 st) waren goed vertegenwoordigd naast de alpenwatersalamander, diverse kikkersoorten de gewone pad en een levendbarende hagedis.

Vooral de vele rugstreeppadden -een beschermde soort die op de rode lijst staat- was verrassend. Deze pad heeft een langer trekseizoen en zorgde er voor dat wij veel langer actief moesten zijn dan onze collega’s uit Heeze een stuk verderop waar dit dier blijkbaar veel minder voor komt.

Dat hier zoveel rugstreeppadden de voor hen gevaarlijke weg over moeten steken is een extra argument voor de aanleg van een permanente voorziening!

In de bijlage zijn de resultaten verder toegelicht.

Resultaten amfibieënscherm Witven