Asten-Someren
IVN
donderdag08sep2022

Nieuwe website (update)

Achter de schermen wordt er al enige tijd gewerkt aan een nieuwe website.

Wij zijn de afgelopen maanden dan ook druk bezig geweest met het verwijderen van oude nieuwsberichten, pagina's die geen functie meer hebben en media die niet meer wordt gebruikt.

Vanaf heden wordt er vanuit het landelijke IVN een grootschalige opruiming doorgevoerd. Hierbij worden alle oude pagina's en bestanden verwijderd. Als alles correct is hebben wij dit reeds handmatig gedaan en is voor de overige pagina's aangegeven dat wij deze willen behouden. 

Tussen 3 oktober en 26 oktober hebben wij als afdeling de mogelijkheid om onze afdelingssite volledig in te richten en na te lopen. Vanaf 7 november (huidige streefdatum) wordt gestreeft dat overgegaan kan worden op de nieuwe website.

Later meer hierover....