Asten-Someren
IVN
maandag04jul2022

Nieuwe website

Achter de schermen wordt er al enige tijd gewerkt aan een nieuwe website.

Wij zijn de afgelopen maanden dan ook druk bezig geweest met het verwijderen van oude nieuwsberichten, pagina's die geen functie meer hebben en media die niet meer wordt gebruikt.

Vanaf 11 juli wordt er vanuit het landelijke IVN een grootschalige opruiming doorgevoerd. Hierbij worden alle oude pagina's en bestanden verwijderd. Als alles correct is hebben wij dit reeds handmatig gedaan en is voor de overige pagina's aangegeven dat wij deze willen behouden. Dus als het goed is verandert er voor jullie niks en blijven alle huidige pagina's gewoon te bezoeken.

De activiteiten die wij plaatsen tussen 15 augustus en 10 oktober worden niet meer overgezet naar de nieuwe website. T.z.t. zullen wij de activiteiten zowel op de huidige als de nieuwe website plaatsen.

Tussen 15 augustus en 30 september hebben wij als afdeling de mogelijkheid om onze afdelingssite volledig in te richten en na te lopen. Vanaf 10 oktober wordt gestreeft dat overgegaan kan worden op de nieuwe website.

Later meer hierover....