Asten-Someren
Natuur in de Buurt
dinsdag24nov2020

Nieuwe vogeltelpost Veldweg

In het verleden is aan de Koekoeklaan in Asten-Hsueden een telpost geweest. Inmiddels voldoet de telpost niet meer aan de wensen. Als alternatief is de Veldweg aangedragen. 

Ten gevolge van Corona is dit niet verder opgepakt. De vogelwerkgroep is met een aantal leden weer op de trektelpost De Groote Peel gaan tellen, een prachtige ervaring, echter het is niet onze telpost.

Zeker in deze Corona-tijd moet het niet alleen een telpost zijn maar ook een plaats om sociale contacten te onderhouden, weliswaar op 1,50 meter.

Ik heb dit in de Werkgroep Organisatie besproken en aangegeven dat ik liever op een eigen telpost wil tellen. Toen is de Veldweg weer als mogelijkheid bekeken.

Wij hebben de telpost aan de Veldweg te Asten inmiddels bij Sovon aangemeld als telpost van VWG De Peel.

Zelf heb ik een paar tellingen uitgevoerd op de Veldweg en de resultaten zijn veel belovend, zelfs een Blauwe Kiekendief kon aan de lijst toegevoegd worden ( tellingen staan op trektellen.org, zie ook de Vogelwerkgroep pagina op de IVN site https://www.ivn.nl/afdeling/asten-someren/vogelwerkgroep.)

Graag wil ik met een aantal (ervaren) tellers van onze Vogelwerkgroep de uitdaging aangaan om onze telpost tot een succes te maken.  Het doorgeven aan Sovon wil ik dan voor mijn rekening nemen.

Was getekend John Maes