Asten-Someren
Natuur
vrijdag09jun2017

Natuurinventarisatie Starven

Afgelopen 5 jaar hebben Mien Lomans en Jack Feijen vegetatieonderzoek gedaan bij het Starven op de Strabrechtse heide. Het accent lag op de vegetatie, maar in de loop van de jaren is ook naar andere dingen gekeken, zoals mossen, bodem, amfibieën en reptielen. Het jeugd IVN heeft meegewerkt bij wateronderzoek. De resultaten zijn vastgelegd in bijgevoegd verslag. Het interessante verslag is onderstaand bijgevoegd.

Inventarisatierapport Starven 2011-2016