Asten-Someren
Natuur in de Buurt
maandag01mrt2021

Kraanvogels in de regio

Eind februari waren er veel kraanvogels te aanschouwen in de regio. Onder invloed van de zuiderwind en de hoge temperatuur trokken ze uit Spanje en Frankrijk naar hun broedgebieden in Noord-Europa. Nederlandse vogeltellers noteerden grote aantallen. De vogels zijn ook waargenomen op het Beuven waar ze de nacht doorbrachten. De kraanvogeltrek is een van de meest imposante natuurverschijnselen van Europa: ieder voorjaar trekken deze grote vogels met luid getrompetter vanuit de overwinteringsplaatsen in Spanje en Frankrijk naar de broedgebieden van Noord-Europa. De aanblik van hun machtige V-formaties in combinatie met het joelende, trompetachtige roepen van honderden vogels doet alle vogelaarsharten sneller kloppen.