Asten-Someren
Natuur in de Buurt
vrijdag24jul2020

Kijkscherm Beuven

Op initiatief en met hulp van IVN Asten-Someren heeft de gemeente Someren een kijkscherm geplaatst aan de noordkant van het Beuven.

Komt U een kijkje nemen, houd dan rekening met de aanwezige natuurlijke begroeiing.

Kijkscherm Beuven