Asten-Someren
IVN
zondag30mei2021

IVN weer actief !

De versoepeling van de corona maatregelen maakt het mogelijk dat we als vereniging weer steeds meer activiteiten kunnen organiseren. Leden van de werkgroepen waren -waar dat mogelijk was- vaak al individueel aan de slag met bijv. vogeltellingen en inventarisaties en ook digitale bijeenkomsten. Dat zal uitgebreid kunnen gaan worden door in (kleine) groepjes in de natuur actief te zijn.

Tot genoegen van de jeugdleden zijn ook die groepen weer van start gegaan. Zij richten zich vooral op buitenactiviteiten.

Op verzoek van enkele basisscholen zijn ook daar voor de jeugd al weer activiteiten georganiseerd. Maar de verwachting is we dat pas weer na de zomervakantie op alle basisscholen aan de slag kunnen. Hier moet immers ook rekening gehouden worden met de planning van de school.

De verwachting is dat na de zomervakantie de situatie zodanig is dat we echt op de volle breedte weer actief kunnen zijn. Zij het dat we natuurlijk nog wel rekening zullen moeten houden met dan geldende maatregelen. De werkgroepen zijn begonnen met hun voorbereidingen zodat we in september weer onze open avonden kunnen houden, cursussen, wandelingen, excursies, etc. kunnen aankondigen.

Wat de seniorenwandelingen betreft is de verwachting dat hiermee eind juli weer gestart kan worden.

Om deze “herstart” na de zomervakantie luister bij te zetten organiseren we een “Vroege vogel fietstocht”. Een fietstocht, vroeg op een zondagochtend waarbij U op verschillende plekken de route kunt starten. Onderweg kunt U op een aantal punten een stop maken om uitleg over de omgeving en de natuur te krijgen. Deze tocht vindt plaats op zondag 12 september.

Noteer deze datum en houdt voor alle activiteiten onze mededelingen in de gaten!