Asten-Someren
Natuur in de Buurt
maandag05feb2018

Inventarisatie van de Astense kloostertuin gereed

IVN Asten-Someren inventariseerde de flora en fauna in de tuin van het klooster H. Hart in Asten.

Op donderdag 25 januari presenteerde leden van IVN Asten-Someren de resultaten van het onderzoek naar de aanwezige flora en fauna en fauna in de kloostertuin van de paters in Asten. Het onderzoek werd gedurende 2017 uitgevoerd. Pater R. van Langen ontving uit handen van Jan Kersten het inventarisatierapport nadat de belangrijkste resultaten aan de bewoners waren toegelicht.

Uit de inventarisatie blijkt dat de tuin een grote variëteit aan planten en dieren herbergt. Vooral opvallend zijn de vele grote volwassen bomen. Gezien hun functie in de natuur als leveranciers van zuurstof zijn ze te beschouwen als “de longen van Asten”.

Het rapport is inmiddels ook aangeboden aan het gemeentebestuur met een pleidooi alles in het werk te stellen dit park vanwege de cultuur historische waarde en de natuurwaarde voor Asten te behouden.

Op donderdagavond 26 april as. wordt het rapport gepresenteerd voor het publiek in IVN gebouw de Stulp. Iedereen is hierbij vanaf 19.30 uur welkom. De presentatie zal om 20.00 uur starten.

Aanleiding voor het onderzoek was de ongewisse toekomst van het klooster en daarmee ook van het park. Eind 2016 stonden er berichten in de plaatselijke media over een mogelijke verkoop van het klooster met omliggende tuin van Klooster Heilig Hart Asten, Wilhelminastraat 24 in Asten.

Dit was de aanleiding voor de werkgroep Natuur en Milieu van IVN Asten-Someren om in goed overleg met de paters, de bewoners van het klooster, de natuurwaarden van de tuin vast te leggen voordat er, mogelijk grote, veranderingen zouden plaatsvinden.

Onder leiding van Riet van den Boomen, coördinator van de werkgroep Veldbiologie van IVN Asten-Someren is de inventarisatie als studieproject gedurende 2017 uitgevoerd. Zij werden hierbij gesteund door specialisten op bepaalde gebieden. In totaal hebben een 20-tal vrijwilligers de inventarisatie uitgevoerd.

Rapportage Kloostertuin Asten

Rapport Inventarisatie Kloostertuin