Asten-Someren
Klimaat
zondag27jun2021

Grond gezocht

Nederland heeft de ambitie om in de aankomende 10 jaar meer dan 100 miljoen bomen bij te planten. Brabant heeft aangegeven 40 miljoen bomen te willen planten om de ontbossing tegen te gaan. Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant dragen hier graag aan bij met ‘Plan Boom’. Hiervoor bieden we Brabantse natuurverenigingen gratis bosplantsoen aan.

IVN Asten-Someren probeert voor een locatie in zowel Asten als Someren aan deze bos plant actie deel te nemen. Het plantmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld om door vrijwilligers te worden geplant. Het is daarbij de bedoeling dat nieuwe landschapselementen of nieuwe bosjes aangelegd worden. Dit kan op gemeentegrond zijn, bij particulieren in het buitengebied, maar ook bij agrariërs of andere grondeigenaren. De oppervlakte dient minimaal 100 m2 te zijn en de beplanting moet minstens 10 jaar blijven staan.

Voor deze actie is IVN op zoek naar een geschikte plek. Heeft U een geschikt stuk grond of een tip daarvoor? Laat het ons weten en stuur daarvoor een mail naar info@ivnastensomeren.nl en wij nemen contact met U op.