Asten-Someren
IVN
vrijdag24dec2021

Fijne Feestdagen en een gezond 2022

Namens het gehele bestuur willen wij (mede) via deze weg iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de vereniging in 2021.

Graag wensen we jullie met je naasten fijne, smakelijke en gezonde feestdagen en alvast de beste wensen voor een voorspoedig en vooral gezond 2022!!

 

Ook dit jaar sluiten we af en openen 2022 in een lockdown situatie.
Hoe anders was de situatie enkele maanden eerder toen we dachten als vereniging weer volop aan de slag te kunnen gaan. Daar is helaas weinig van terecht kunnen komen.

En daarmee is 2021 het tweede jaar op rij dat we in de mineur afsluiten.

Door deze situatie gedwongen waren we als vereniging maar beperkt actief. Vooral het onderlinge contact en onze groeps- en publieksactiviteiten hebben hieronder geleden. En dat is dubbel jammer nu mensen juist in deze situatie behoefte hebben aan contact en juist méér verpozing zoeken in de natuur. In deze wisselende en lastige omstandigheden zijn gelukkig nog wel een aantal activiteiten door kunnen gaan; zowel op de scholen, voor de jeugd en volwassenen en binnen de werkgroepen. Dank aan jullie die hieraan meegewerkt hebben.

Na Kerstmis gaan de dagen weer lengen; er gloort weer licht en warmte aan de horizon. Laten we hopen dat we toeleven naar een situatie waarin we corona de baas zijn en we wee zonder beperkingen ons leven kunnen inrichten. Naar een situatie waarin we als IVNers kunnen werken aan onze missie: opkomen voor de natuur en mensen bewust maken van de waarde van die natuur.  De tijd is er rijp voor; steeds meer mensen zoeken de natuur op en in de politiek en de maatschappij dringt steeds beter het belang ervan door. IVN als totale organisatie speelt hierbij een steeds belangrijker rol!

Voor ons als afdeling is het ook van groot belang komend jaar weer als vanouds actief te kunnen zijn. Natuurlijk om de spirit in de vereniging te behouden; zonder activiteiten kwijn je langzaam weg. Maar ook omdat er een aantal uitdagende activiteiten die onze aandacht vragen op stapel staan zoals reeds geplande cursussen, een zeer groot project voor de basisscholen (samen met het museum), enkele natuur herinrichtingsprojecten die onze aandacht vragen, de voorbereiding op ons 60-jarig bestaan, etc.