Asten-Someren
Natuur
vrijdag02apr2021

Cursus Veldbiologie

Wees er snel bij !!

Wat is het verschil tussen een havik en een buizerd? Hoe kun je onderzoek doen naar vleermuizen of de korstmossen op je stoep? Welke padden leven er in ons (kikker)landje? Wat is eigenlijk natuur? Dat - en nog veel meer- leer je in de tiendelige online cursus veldbiologie, opgezet door SoortenNL.

SoortenNL is een netwerk van natuurorganisaties. Deze organisaties verzamelen natuurgegevens met behulp van vrijwilligers en doen toegepast onderzoek naar de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Deze soortenorganisaties, zoals de zoogdiervereniging of de vlinderstichting, zijn elk gespecialiseerd in een groep dieren of planten. Zij beheren databanken met ecologische gegevens, die door duizenden vrijwilligers verzameld zijn. Ze hebben in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd met betrekking tot de praktijk van veldbiologie, de ecologie van de Nederlandse flora en fauna en het beheren en interpreteren van monitorings- en verspreidingsgegevens. Deze expertise wordt nu op laagdrempelige manier inzichtelijk gemaakt en aangeboden.

Uiteenlopend lesaanbod

Diverse experts leren je in tien virtuele excursies alles over de meest boeiende en bijzondere planten en dieren van Nederland. Per soortgroep is er aandacht voor hoe je ze kunt herkennen, waar je ze kunt vinden, waar je er meer over te weten kunt komen, op welke manieren je er zelf onderzoek naar kunt doen en hoe je ze kunt beschermen. Er zijn lessen over onder andere reptielen en amfibieën, bomen en planten, insecten, landzoogdieren, paddenstoelen, vogels en strand- en zeedieren.

Aanmelden

De lessen vinden plaats op woensdagavond en starten medio april. De kosten voor de cursus bedragen €65,- per deelnemer. Dat is inclusief het Basisboek Veldbiologie, dat eind mei zal verschijnen, ter waarde van €24,95!

Link: Online Cursus Veldbiologie -aanmelden

Coronamaatregelen zorgen voor meer interesse in de natuur

Als er iets is dat we het afgelopen jaar hebben gezien, dan is dat hoe belangrijk mensen de natuur vinden. In tijden van lockdown en quarantaine biedt de natuur rust en gezondheid: een manier om te bewegen, te ontspannen en te genieten. De cursus voorziet daarom in een concrete behoefte aan kennis. Als je meer over de natuur wilt leren, waar moet je dan beginnen? Jong of oud, ervaren of newbie; iedereen kan zich aanmelden.

De cursus Veldbiologie wordt mogelijk gemaakt door SoortenNL, IVN, KNNV, Vogelbescherming Nederland, NJN en de Nationale Postcode Loterij.

Voorlopige data en cursusaanbod

Tijd: 19:30 – 21:15 u op woensdagavonden 14 april t/m 23 juni


* 14 april Intro: hoe kijken we naar natuur? wat is biologie? hoe kun je meedoen?
–> alle soorten tellen mee (Sander Turnhout – SoortenNL)

* 21 april Insecten (Johan van t Bosch – EIS & Kars Veling – Vlinderstichting

* 28 april Landzoogdieren (Elze Polman - Zoogdiervereniging)

* 5 mei (korst)mossen, bomen en planten (Laurens Sparrius – floron / BLWG)

* 12 mei Paddestoelen (Alfons Vaessen – Nederlandse Mycologische vereniging)

* 19 mei Vogels (Jip Louwe Kooijmans - Vogelbescherming & Jan Schoppers - Sovon)

* 26 mei Zoetwaterdieren (Bram Koese - EIS / Mick Vos - RAVON / Elze Polman - Zoogdiervereniging)

* 2 juni Reptielen en amfibieën (Jeroen van Delft - RAVON)

* 9 juni Dieren en wieren van strand en zee (Adriaan Gmelig Meyling - Anemoon)

* 16 juni Verdiepingsmogelijkheden (Sander Turnhout - SoortenNL)
- verder onderzoek (waarnemingen, inventarisaties, meetnetten, effectmetingen)
- beheer (tuinen, parken, boeren, beheerders)
- bescherming (basiskwaliteit natuur, omgevingsvisie, bestemmingsplan, ...)

* 23 juni bonus les gallen (Matthijs Courbois)