Asten-Someren
IVN
dinsdag15dec2020

Corona Update 15 december

Het kabinet heeft op 14 december besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Gestreeft wordt, door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving dit te bewerkstellingen.

Vanwege de strengere corona maatregelen zijn tot nader bericht al onze activiteiten komen te vervallen. Ook onze traditionele Nieuwjaar bijeenkomst gaat helaas niet door !!