Asten-Someren
IVN
zaterdag27jun2020

Corona update

Vanwege de corona maatregelen zijn onze activiteiten tot 1 september stil gelegd. 

Intussen zijn de corona maatregelen versoepeld, zijn veel kleinschalige activiteiten weer toegestaan (zolang de 1,50 m kan worden gehandhaaft, en worden er links en rechts op kleine schaal intern al weer voorzichtig activiteiten ontplooit. Zo is de tuinwerkgroep al aan de slag geweest, is veldbiologie weer begonnen met het eigen buitenprogramma en komen de schoolgidsen bij elkaar om te praten over het nieuwe schooljaar. Ook de vogelaars zijn op individuele wijze actief geweest. En links en recht heeft ook nog wel wat overleg plaatsgevonden. Onze externe activiteiten blijven tot tenminste 1 september afgelast!

Om in september goed voorbereid weer aan de slag te gaan is een intern overleg gepland waarbij per werkgroep één of twee vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn.

Het overleg zal plaatsvinden op: 

                                            MAANDAG 17 AUGUSTUS OM 20.00 UUR

In dit overleg zullen we aan de hand van de volgende vragen bespreken hoe we weer aan de slag gaan:

  • Op welke activiteiten van je werkgroep hebben de corona maatregelen impact?
  • Welke maatregelen moeten dan getroffen worden richting de eigen vrijwilligers, de deelnemers aan een activiteit, de accommodatie of de activiteit zelf?
  • Welke activiteiten kunnen niet meer, moeten geheel anders of biedt dit kansen voor nieuwe, andere activiteiten?
  • En hoe zorgen we er voor dat straks alles weer loopt conform de richtlijnen?

Kortom, we moeten ons goed voorbereiden op “het nieuwe normaal”.

Na het overleg zullen wij weer een update geven omtrent de activiteiten vanaf 1 september.