Asten-Someren
Landschap
maandag27sep2021

Berken trekken bij het Beuven

In het kader van de anti-verdrogingsmaatregelen voor het Beuven zijn in 2013 een aantal bospercelen rond het Beuven gekapt en omgevormd tot heidegebied.

Door zaailingen van grove den en berk dreigt het gebied te “verbossen”, daarom hebben vrijwilligers van het IVN al meerdere keren de opslag tussen het Jasper en de Vogelkijkhut opslag afgezet.

Bij grove den werkt het afknippen vrij goed, bij berk was dat minder succesvol.

Daarom hebben IVN Asten-Someren en IVN Mierlo het initiatief genomen om de berken uit te gaan trekken/steken.

Omdat ook het vrije uitzicht van de Vogelkijkhut en de Kijkwand in gevaar dreigde te komen is ook de oever van het Beuven daar ter plaatse meegenomen.

Op zaterdag 18 september gingen een twintigtal vrijwilligers, met ondersteuning van de gemeente Someren, aan het werk, nog in de vroege ochtendnevel.

Ook de jeugd werkte hard mee, zij legden de uitgestoken berken op hoopjes; goede broed-, vlucht- en zonplaatsen voor reptielen en amfibieën!

Er was natuurlijk ook aandacht voor de inwendige mens, koffie, thee en koek!

Berkentrekken bij de vogelkijkhut

Onverwacht kwam burgemeester Dilia Blok ook even “op de koffie” en zij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet voor de Somerense natuur.

Aan het eind van de ochtend was er veel werk verzet, het gebied voor de kijkhut en het kijkscherm was “schoon” en een deel van de heide langs het pad was van berken ontdaan.

Berkentrekken bij de vogelkijkhut

Op zaterdag 25 september zijn de vrijwilligers weer aan de slag gegaan om de klus af te maken.

Bedankt allen!!