Asten-Someren
Natuur
donderdag15aug2019

BELANGRIJK: Data Introductiecursus Natuur

IN AFWIJKING VAN DE AANKONDIGINGEN IN DE MEDIA VINDT HET THEORIEGEDEELTE VAN DE CURSUS NIET OP DINSDAG- MAAR OP MAANDAGAVOND PLAATS !!!!

Voor meer informatie omtrent de cursus verwijzen wij u graag door naar:

Introductiecursus Natuur