Asten-Someren
Amfibieën & reptielen
zondag27jun2021

Amfibieën over geslaagd !

Zoals bekend hebben IVN-vrijwilligers dit voorjaar bij het Witven in Someren amfibieën de Provincialeweg over gezet. Bij de padden betrof het vooral de beschermde rugstreeppad. Uit de tellingen blijkt dat deze overzetplaats voor deze soort een hot spot in Nederland is. Voor de rugstreeppad is de Strabrechtse heide en Lieropse Heide een zeer belangrijk leefgebied.

Bijzonder is dan dat je als natuurwaarnemer vervolgens enkele maanden later ziet dat het overzetten ook tot resultaat leidt! Zo zijn er grote aantallen jonge rugstreeppadden gesignaleerd bij het Beuven waar bezoekers van de vogelkijk hut bijna struikelden over de vele jonge padden bij de knuppelbrug.